Tilauksesi tapahtumaan:

klo -

Musiikilliset raja-aidat jalostuvat vappuhuiskiksi, kun Marzi Nyman kietoo sävelserpentiininsä pääkaupungin parhaimman vapputradition ympärille.
Konserttisali